zpět

Činnost DDM od 25. května 2020

Vážení rodiče a účastníci zájmového vzdělávání v DDM Třinec,

v předchozím příspěvku jsme avizovali, že budeme postupně otevírat další kroužky. Aktualizovaný přehled kroužků, jejichž činnost bude probíhat od dalšího týdne, tedy od 25. 5. na konci článku.

Fungují všechny kroužky z 11.5. a nově otevíráme kroužky – judo pro začátečníky, pokročilé a závodníky, zvýrazněné v přehledu červeně.

 Z důvodu zákazu vstupu rodičů do budovy se zatím kroužky pro předškoláky  otevírat nebudou.

Podmínky účasti jsou zde a z nich jsou nejdůležitější tyto:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde nebo lze vyzvednout v tištěné formě ze složky umístěné na budově DDM, a toto prohlášení předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budovy je umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. E-mailem budou rodiče dětí a klienti z kurzů informováni o časovém rozvrhu kroužku. Prosíme, aby dítě došlo na kroužek ve stanovené době, počká před budovou DDM, kde si celý kroužek převezme vedoucí kroužku nebo jiná pověřená osoba. Všichni půjdou společně do šatny. Po činnosti opět společně opustí šatnu a rodiče si děti převezmou před budovou DDM. Moc prosíme, přicházejte na činnost s dítětem a stejně tak i po činnosti pro dítě včas.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník musí mít s sebou sáček na roušku.
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v “pokynech” a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.
  • Činnost v kroužcích a kurzech bude zkrácena o 15 minut, abychom mohli zajistit veškerá hygienická opatření MŠMT.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo  nekontrolovatelnému šíření nákazy a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

PŘEHLED KROUŽKŮ od 25. 5.  – červeně označené nově otevřené kroužky

(ostatní budeme průběžně doplňovat, sledujte příspěvky)

 

Pondělí Kreativ, Pískohraní, Keramika pro dospělé, Lodní modelář, Mladý logik, Mažoretky přípravka i juniorky,sóla kadetky, sóla juniorky, BCC děti – skup.2, BCC junioři skupiny 2 a 3, výtvarný kroužek DUHA, JUDO začátečníci, pokročilí, závodníci
Úterý Parkour, Balanc, Budulínek, Kytara pokročilí, Trampolínky, Šití, Angličtina- pokročilí, B-Dance- 1. a 2. skupina, Badminton, Stepaerobik, Pilates
Středa Netradiční výtvarka, Florbal začátečníci i pokročilí, Házená, ŠDS, Populár, Keramika pro děti ZŠ, Keramická tvorba, Debrujáři, Mladý redaktor, Cvičení 50+, JUDO začátečníci, pokročilí, závodníci, rybářský
Čtvrtek Populár, Stolní tennis začátečníci i pokročilí, Trampolínky, Keramická tvorba, Železniční modelář, 3 D tisk, výtvarný kroužek BARVIČKA, Dětská ZUMBA
Pátek Divadlo hrou, Mažoretky kadetky a juniorky, Break Dance, Letecký modelář, Partička, Malý technik, Parkour, BCC děti – skupina 1, BCC junioři skupina 2, JUDO závodníci
Sobota