zpět

Podmínky znovuotevření DDM

Pokyny pro klienty ke znovuotevření DDM Třinec  od 11. 5. 2020:

Vážení rodiče a účastníci zájmového vzdělávání v DDM Třinec,

jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme, že i Dům dětí a mládeže v Třinci od 11. 5. 2020 znovu otevírá  část svých zájmových kroužků, podrobněji v přehledu, který budeme průběžně doplňovat. Jedná se prvotně o kroužky, které můžeme okamžitě zabezpečit při plnění současných hygienických předpisů. Z důvodu zákazu vstupu rodičů do budovy se zatím kroužky pro předškoláky  otevírat nebudou. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti (dále jen “pokyny”) jsou zde a z nich jsou nejdůležitější tyto:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde nebo lze vyzvednout v tištěné formě ze složky umístěné na budově DDM, a toto prohlášení předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budovy je umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. E-mailem budou rodiče dětí a klienti z kurzů informováni o časovém rozvrhu kroužku. Prosíme, aby dítě došlo na kroužek ve stanovené době, počká před budovou DDM, kde si celý kroužek převezme vedoucí kroužku nebo jiná pověřená osoba. Všichni půjdou společně do šatny. Po činnosti opět společně opustí šatnu a rodiče si děti převezmou před budovou DDM. Moc prosíme, přicházejte na činnost s dítětem a stejně tak i po činnosti pro dítě včas.
  • U kroužků, kde je počet účastníků vyšší než 15 osob, budeme rodiče žádat o potvrzení účasti v kroužku a poté budeme děti dělit do skupin, abychom byli schopni umožnit provoz a dodržet veškerá nařízení. Proto prosíme obratem o odpověď, aby činnost mohla začít co nejrychleji. Zde vše záleží především na spolupráci s rodiči.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník musí mít s sebou sáček na roušku.
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v “pokynech” a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.
  • Činnost v kroužcích a kurzech bude zkrácena o 15 minut, abychom mohli zajistit veškerá hygienická opatření MŠMT.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo  nekontrolovatelnému šíření nákazy a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

Všichni rodiče otevřených kroužků jsou osloveni e-mailem nebo sms.

KURZY CVIČENÍ PRO ŽENY – PILATES, STEPAEROBIK, CVIČENÍ 50+

(začnou v týdnu od 18.5.2020)

 

 PŘEHLED KROUŽKŮ od 11.5. do 15.5. 

(ostatní budeme průběžně doplňovat, sledujte příspěvky)

 

Pondělí Kreativ, Pískohraní, Keramika pro dospělé, Lodní modelář
Úterý Parkour, Balanc, Budulínek, Kytara pokročilí, Trampolínky, Šití, Angličtina- pokročilí
Středa Netradiční výtvarka, Florbal začátečníci i pokročilí, Házená, ŠDS, Populár, Keramika pro děti ZŠ, Keramická tvorba, Debrujáři, 
Čtvrtek Populár, Stolní tennis začátečníci i pokročilí, Trampolínky, Keramická tvorba, Železniční modelář, 3 D tisk
Pátek Divadlo hrou, Mažoretky kadetky a juniorky, Break Dance, Letecký modelář, Partička, Malý technik, Parkour, BCC děti 1.skupina, BCC junioři 2.skupina
Sobota