zpět
Přijímáme nové členy do kroužku

Přijímáme nové členy do kroužku

Aerobik se švihadlem,

zvaný ve sportovním odvětví jako rope skipping, je volnočasová aktivita, která má širokou škálu uplatnění. Skákat přes švihadlo můžete téměř kdekoliv a s kýmkoliv. Takové skákání je vnímáno jako hra, jejíž pravidla si mohou cvičenci určovat sami individuálně podle svých záměrů. Ve výsledku ovšem tato hra přináší pozitivní fyziologický efekt.

My toto cvičení kromě hry a zábavy využíváme v našem kroužku jako kondiční cvičení, jehož hlavním cílem je ovlivňování pohybových předpokladů, nebo upevňování zdatnosti ať už výkonově či zdravotně orientované.

Funkční dopady rope skippingových aktivit na organismus

1. rovina: přivedení dětí k pravidelnému každodennímu pohybu
2. rovina: pohybová kultivace

1. Ovlivnění pohybových dovedností:

a) učení se novým dovednostem s různě dlouhými švihadly: kroužení ve všech rovinách, přeskakování, vypouštění, vyhazování, chytání, uchopování, předávání, namotávání,
b) zefektivnění jednotlivých fází odrazu a kontrolovaného doskoku.

2. Ovlivnění pohybových předpokladů:

a) komplexní zatížení kloubně svalového systému s důrazem na svalstvo dolních končetin,
b) dynamická síla dolních končetin,
c) dynamická rovnováha,
d) rychlost pohybu dolních končetin,
e) obecná vytrvalost,
f) koordinace,
g) prostorová orientace,
h) reaktibilita.

Dále skrze rope skippingové pohybové aktivity ovlivňujeme kreativitu, hravost, cit pro rytmus, časování pohybu, týmovou spolupráci a mezilidskou komunikaci.

Trénujeme každou středu od 16.15 do 17.15 hodin. Určeno dětem 8 – 12 let.

PŘIJĎ MEZI NÁS………