Hriště DDM

Hriště DDM

Nejlevnější tenisový kurt v Třinci – 50,-Kč/hod., s osvětlením 100,-Kč/hod.

Provozní doba: 8.00 – 20.00 hod.

Objednávky na tel: 558 989 012, 558 989 011 nebo na vrátnici DDM od 14.00 do 19.00 hod., tel. 558 989 013

Objednávky hřiště na víkendy si domlouvejte předem v DDM během pracovního týdne.

Žádáme návštěvníky areálu, aby dodržovali tyto pokyny:

  1. zákaz vodění psů, koček a jiných domácích zvířat
  2. zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek
  3. zákaz vstupu podnapilým osobám
  4. zákaz vnášet skla na hřiště
  5. zákaz jízdy na kole a kolečkových bruslích
  6. zákaz kouření a používání otevřeného ohně
  7. zákaz vstupu na hrací plochu v kopačkách a turfech
  8. za škody na osobním majetku, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo
  9. nedodržením provozního řádu, nenese provozovatel žádnou odpovědnost
  10. v areálu udržujte pořádek

Provozovatel

Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace
ul. Bezručova č. 66
739 61 Třinec

Kontakt

+420 558 989 012 – hospodář
+420 558 989 011 – pokladna
+420 558 989 013 – vrátnice