Tábory

Tábory

Na letní tábory se bude možno přihlašovat od ledna 2019, osobně v DDM Třinec nebo online na ddmtrinec.iddm.cz

Doporučujeme sledovat naše stránky, termín přihlašování bude upřesněn.