zpět

Cvičení s Anetkou 1 – obsazeno

Cvičení pro nejmenší děti, ve kterém hravou formou zdokonalují své pohybové dovednosti. Děti se učí hry s míčem, zlepšují koordinaci (pomocí balančních cvičebních pomůcek) a prostorovou orientaci, zvládají sportovní hry na rychlost a postřeh a začlenění se do sportovního kolektivu. Učí se vše v pohybu – barvy, čísla, názvosloví…. Při cvičení se využívá mnohých cvičebních pomůcek.

Podrobnosti

Zápisné 800,-/celoročně
Věk 3-6 let
Schůzky čtvrtek 16.00-17.00
Vedoucí osoba Aneta Chalupová
Místnost dramatická učebna 331