zpět

Nové vybavení technických kroužků v DDM Třinec

V květnu 2019 byl DDM Třinec schválen projekt ITI Ostravsko. Cílem projektu bylo zkvalitnit a zmodernizovat výuku stávajících technických, řemeslných, přírodovědných a IT kroužků pro žáky a vytvořit kroužky zcela nové.

Ve školním roce 2019/2020 se chystáme zmodernizovat celkem čtyři učebny- učebnu 3 D tisku,  elektrodílnu , strojovnu a vybudovat novou  fyzikálně- chemickou mini laboratoř. Všechny tyto učebny budou i nově vybaveny.

V kroužku malého technika se můžete těšit na stavebnice pro chytré děti, lego a merkur, v kroužku železničního modeláře se pokusíte opravit stávající kolejiště a vyrobit zcela nové, letečtí a lodní modeláři získají soustruh a CNC frézku a mladí elektronici se mohou radovat ze stavebnic programovatelných robotů a ozobotů. Pro kroužek 3D tisku se nakoupí počítače, 3D tiskárny a CNC frézka, Debrujáři budou mít novou minilaboratoř.

A na jaké aktivity se na oddělení techniky ve školním roce 2019/2020 můžete těšit? Otvíráme tyto kroužky: „Lodní modelář, Letecký modelář, Automodelář, Mladý elektronik, 3D modelování a 3D tisk, Debrujáři, Mladý technik, Železniční modelář, Mladý logik a stratég, Včelařský a Rybářský kroužek“.

Těšíme se na všechny děti, které zajímá technika a přírodní vědy.  Naše nabídka neplatí však jen pro děti. Kroužek železničních modelářů a včelařů je určen i pro dospělé

Pokud jste řemeslně zdatní a chtěli byste ve svém volném čase pracovat s dětmi, budeme rádi, když rozšíříte naše řady externích pracovníků.