zpět
Otevíráme nové kroužky pro zájemce o výtvarné umění

Otevíráme nové kroužky pro zájemce o výtvarné umění

Pokud máte rádi výtvarné umění a chcete se zdokonalit v některé z výtvarných technik, jste ve věku 15 let a výše, tedy určeno i dospělákům, pak právě pro vás, otevíráme nové kurzy.

Termín zahájení, každého z kurzů, bude všem zájemcům upřesněn po naplnění jednotlivých kurzů. Kurzy jsou vhodné i jako příprava na talentové zkoušky.

Kurzovné za 3 měsíční kurz činí 1.200,-Kč. Cena je jednotná pro mládež i dospělé.

Nabídka: po rozkliknutí se objeví plakátek

PASTEL

MALOVÁNÍ AKRYLEM

AKVAREL

REALISTICKÝ PORTRÉT