zpět
POLOLETNÍ PRÁZDNINY

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Pokud se nechceš v pátek 31. ledna 2020 nudit, můžeš se přihlásit na naši akci…

 “INDIÁNSKÝ DEN”

Společně si uděláme indiánské tričko, budeme střílet z luku, hrát indiánské hry atd……

Cena za akci je 280,-Kč  (strava – oběd a dvě svačinky, pitný režim, materiál).

Přihlášky odevzdejte nejpozději do  24. ledna 2020.

V případě malého zájmu bude akce zrušena!

Těší se na Vás Jana