zpět
SPORTOVÁNÍ S POHÁDKOU

SPORTOVÁNÍ S POHÁDKOU

V době jarních prázdnin jsme pro naše nejmenší děti připravili akci “Sportování s pohádkou.”

Jsou připraveny tři trasy s úkoly k plnění. Všechny trasy lze libovolně kombinovat a propojovat. 1. trasa má vstup od Slezské krčmy, druhá u školy ZŠ Koperníkova a poslední má vstup u tenisových kurtů.

Po rozkliknutí odkazů pod textem. naleznete podrobné informace k akci: